Animación do posible parque eólico na Serra do Galiñeiro

Actividades

Montaña

28, 29 y 30 de Marzo: Saída de montaña a Picos de Europa Occidental (Lagos de Enol)
28, 29 y 30 de Marzo: Saída de montaña a Picos de Europa Occidental (Lagos de Enol)
Data:
28/03/2014
Organiza:
Sección Montaña
Ambas as dúas rutas presentan a posibilidade de ascender a cumios de máis de 2.000 m, de tal forma que se as condicións metereolóxicas permíteno, un grupo de persoas equipadas co material axeitado poden ascendelas. O material axeitado
dependerá de como estean as cousas. Así, estaría ben que a xente viñese con crampóns, piolets e raquetas. Ademais unha ou dúas cordas sería recomendable levar por se acaso (permite solucionar case calquera situación de forma rápida e segura).

As rutas son:

*Enol-Cuivicente-H.ultayu-Ariu-Lagos-Enol, a xente que imos non sube Cuivicente e H.ultayu bordea estes Picos ata Ario (alí podemos mesmo ascender a Cebeza H.ulagua, con vistas guapas).

*Enol-Vegarredonda-Torre Canal Parda. Os que non suban a este cumio van ver o H.ou Santu.
Data limite de inscrición:
25/03/2014Camelias 78, Oficina K 36211     VIGO - Pontevedra
T: 986 438 505 F: 986 912 220 info@celtas.net