Animación do posible parque eólico na Serra do Galiñeiro

Actividades

Esquí

19 DE DECEMBRO: XORNADA DE ENCERADO E MANTEMENTO DE ESQUÍS
19 DE DECEMBRO: XORNADA DE ENCERADO E MANTEMENTO DE ESQUÍS
Data:
12/12/2020
DATA: 12 de decembro
HORA: 10:00
LUGAR: Local Social
Faremos unha xornada para a preparación do material de esquí de travesía.

Os socios poden traer o seu material particular para facer o mantemento no club. Tamén  faremos mantemento do material propio do club, coa axuda de todos os asistentes.

A reparación e mantemento consiste en:

Limpeza de sola e canto dos esquís
Preparado e reparación da sola
Encerado e terminado de solas
Outros aranxos, taloneras frenos, etc.
Ou club, ademáis do local, poñerá a disposición dos socios o material necesario para realizar o traballo, como mesas de traballo, maletín con ferramentas, espátulas, sarxentos,  rasquetas, cepillos etc., ademais terá ceras e ferros (planchas).

Por protocolo COVID,  xa que temos un aforo máximo non local do club de 8 persoas, todos os asistentes temos:

Estar coa máscararilla durante os traballos:
Gardar a distancia de seguridade
Uso do xel desifectante para limpeza das mans
Cada participante manexara somentes o seu material particular.
As ferramentas as desinfectaremos despois de cada uso.
Cómpre inscribirse a través do club para ter pechado o número de asistentes e poder distribuír os grupos en varios horarios, podendo incluso facer outra xornada, se fora necesario.

Agardamos a vosa asistencia a esta actividade.

Data limite de inscrición:
18/12/2020Camelias 78, Oficina K 36211     VIGO - Pontevedra
T: 986 438 505 info@celtas.net