Animación do posible parque eólico na Serra do Galiñeiro

Actividades

Espeleoloxia

11 DE XANEIRO: ASAMBLEA XERAL ORDINARIA DO GES MONTAÑEIROS CELTAS
11 DE XANEIRO: ASAMBLEA XERAL ORDINARIA DO GES MONTAÑEIROS CELTAS
Data:
11/01/2020
Convocámosvos o vindeiro día 11 de xaneiro de 2020 (sábado) á Asamblea
Xeral Ordinaria do GES Montañeiros Celtas ás 20h, en primeira convocatoria e
ás 20,30h en segunda, no local social do club, sito en Avda. Camelias 78
Oficina K, de acordo coa seguinte:

Orde do día

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da asamblea anterior.
2. Eleccións no club e Dimisión vogal sección espeleo.
3. Memoria actividades 2019
4. Actividades 2020
5. Material técnico-deportivo e biblioteca do GES.
6. Licenzas 2020
7. Propostas dos membros da Sección.
8. Rogos e preguntas.

A continuación da Asamblea farase a cea anual. Anotaros no club ou mandar
email e decir que plato traedes.
Data limite de inscrición:
11/01/2020Camelias 78, Oficina K 36211     VIGO - Pontevedra
T: 986 438 505 F: 986 912 220 info@celtas.net